Weivat_webblogo

Effekter som dröjer sig kvar

Viktiga ledord för oss är Engagemang, Kompetens och Omtanke, EKO. Vårt arbetssätt skapar eko i organisationen och effekterna dröjer sig kvar.

Vår lärfilosofi är upplevelsebaserad inlärning där strävan är att direkt kunna koppla lärandet till en personlig nivå. För att kunna leda andra i en organisation behöver du kunna leda dig själv.

Medvetenhet, ansvar och val är tre nyckelbegrepp som vi använder oss av när vi designar olika uppdrag. För oss är dessa ord centrala i all form av utveckling. Genom att öka medvetenheten kring hur man fungerar hamnar man med automatik i en ny ansvarsposition. Från denna position kan man sedan göra aktiva val. Detta synsätt kan appliceras på såväl individ, grupp och organisation.

För att lätt komma i kontakt med oss gör en förfrågan, fyll i vårt kontaktformulär här>>

Björn Almgård

arbetar sedan 1999 som konsult, med fokus på Ledningsgrupps- och ledarutveckling men även med stress- och krishantering. Björn har välrenommerad erfarenhet inom sina områden både från näringsliv och offentlig verksamhet.

Björn är beteendevetare, utbildad vid Uppsala Universitet, samt reservofficer. Han är även utbildad i ”Gestaltmetodik i organisationer” på Gestaltakademin.
Innan han blev konsult arbetade han med att stödja Försvarets Utlandsstyrka med ledningsgruppsutveckling samt stress- och krishantering. Björn har även chefserfarenhet b.la från FN-tjänst och Försvarsmakten.

Björn är handledare inom teambuilding, debriefing, reteaming, UGL 2016, situationsanpassat ledarskap och storgruppsmetodik. Björn är även certifierad på ett antal personlighetsinstrument.

Kontakta Björn: bjorn@weivat.se
mobil: 0703-33 02 24

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i vårt kontaktformulär här >>