Weivat_webblogo

Stress och Krishantering

Det övergripande syftet med denna typ av utbildning är att skapa förståelse för och kunskaper i hur organisationen kan agera professionellt före under och efter svåra händelser.
 
Utbildningarna anpassas till respektive organisation där teori med praktikfall och övningar varvas. Omfattningen kan varieras med allt från två timmars föreläsningar till utbildningar på upp till 5 dagar.
 
Vi tillhandahåller även krisstöd när det som inte får hända redan hänt. Detta stöd kan ges både till drabbade men även till ledningsgrupper och enskilda chefer med syftet att stärka ledningen i att agera professionellt i svåra situationer. Genom vårt eget nätverk och medlemskap i andra nätverk kan vi på kort tid tillhandahålla seniorkompetens inom och utanför Sveriges gränser.