Weivat_webblogo

Vårt nätverk

Weivat Consulting Group har ett eget nätverk. Vi har sedan 2006 erfarenhet av att arbeta i konsultintensiva uppdrag. Idag består nätverket av ett 20-tal konsulter vars geografiska spridning är mellan Östersund till Malmö.

Deltagarna i nätverket arbetar med olika former av organisationsutveckling där antingen team, individ eller ledarutveckling står i centrum dessutom finns spetskompetenser inom hela HR-området.

Detta ger oss möjlighet att matcha de behov som finns i ett uppdrag där önskemålen rör sig utanför företagets kompetens men innanför vår nätverks kompetensområden.