WEIVAT CONSULTING GROUP AB

Utvecklingsinsatser som skapar mervärde

Som chef eller ledare står du inför uppdraget att balansera det dagliga arbetet med att nå de långsiktiga målen. Det handlar om att både få det praktiska att fungera smidigt samtidigt som du håller sikte på de stora målen för framtiden. Vi stöttar dig som chef eller ledare att upptäcka och utveckla dina unika styrkor inom ledarskapet.

Såhär kan vi hjälpa dig

Medvetenhet, ansvar och val är tre nyckelbegrepp som vi använder oss av när vi designar uppdrag. För oss är dessa ord centrala i all form av utveckling. Genom att öka din medvetenhet kring hur du fungerar hamnar du med automatik i en ny ansvarsposition. Från denna position kan du göra aktiva val. Detta kan appliceras på såväl individ, grupp som organisation.
Ledarutveckling

Ledarutveckling handlar om att utbilda och utveckla dig och dina kollegor i ert ledarskap för att ni ska känna mer trygghet, bli mer effektiva och vara den som andra vill bli ledda av.

Ledningsgrupputveckling

Inom ledningsgruppsutveckling arbetar vi med hela gruppen i syfte att sammansvetsa er till ett team och tydliggöra varför ni finns, vilka värderingar som ska prägla verksamheten och hur ni leder och styr organisationen framåt.

Teambuilding

När vi arbetar med teambuilding arbetar vi med mindre grupper inom organisationen för att utveckla samarbetet och förståelsen för varandras ansvar och mandat med målet att skapa effektiva team.

Stress- och krishantering

Stress och kriser är vanliga utmaningar som kan påverka både individer, team och hela organisationer på många sätt. Genom att öka medvetenheten och lära er strategier för att arbeta med stress- och krishantering stärker ni er motståndskraft.

Varför välja Weivat?

När du väljer Weivat för din utvecklingsresa får du ett helt nätverk med seniora konsulter. Vårt åtagande sträcker sig bortom det vanliga, med 100% personligt engagemang och ett ömsesidigt samarbete som genomsyrar vår resa tillsammans.

En förändring som heter duga

Vi strävar efter att fördjupa din självinsikt, stärka din förmåga att leda andra och samtidigt öppna upp för att bli ledd. Vi lovar att inte bara skrapa på ytan och göra punktinsatser – vi skapar kraftfull förändring.

För vi vill göra skillnad och bidra till mer välmående arbetsplatser.

Vi arbetar med upplevelsebaserad inlärning

Vi placerar oss i hjärtat av upplevelsebaserad inlärning, där varje insats är en erfarenhet som ger insikter och främjar personlig utveckling. När du arbetar med oss anpassar vi insatserna utifrån dina behov och skräddarsyr en resa för att stärka just ert ledarskap, där bland annat:

Värderingar och samarbete betonas

Du får ökad kunskap om hur ni gemensamt agerar och skapar en starkare grund för samarbete.

Motivationen ökar

När vi har en ledare vi vill följa får vi inte bara ett bättre samarbete - både ledare och medarbetare får en ökad motivation att utföra sina uppgifter.

Långsiktig hållbarhet

Vi ger dig verktyg för att hantera konflikter och störningar på ett hållbart sätt, vilket leder till långsiktig hållbarhet.

För att kunna leda andra,
måste du först kunna leda dig själv.

Vi har det lilla företagets flexibilitet med det stora företagets muskler

Weviat är mer än bara en partner – vi är en grupp av engagerade konsulter och stöttepelare. Alla som ingår i vårt nätverk har unik kompetens som vi noggrant matchar mot dina behov för att du ska få ett så bra resultat som möjligt. Här handlar det inte om en standardlösning som passar alla, utan om att skapa en anpassad lösning för just dig.

Oavsett om det är individuell ledarutveckling eller att stödja en grupp av ledare eller medarbetare, kopplar vi ihop dig med någon av våra konsulter efter en noggrann behovsanalys. Och det är genom vårt breda nätverk med unika kompetenser som vi kan anpassa oss efter behovet – det ser vi som en styrka.

Utvalt case

"Weivat visade snabbt att de ville hjälpa oss"

Weivat visade snabbt att de ville hjälpa oss genom att utgå från vår verklighet. De varvade riktiga case, stödda av forskning och evidens, och visade att de förstod våra utmaningar och behov.

Anna Storm, VD, Omegapoint

Kontakta oss

Har du frågor eller är intresserad av att samarbeta?
Hör gärna av dig.