Weivat_webblogo

Utvecklingsinsatser som skapar mervärde

Vår kärnkompetens är att designa och handleda deltagare i lärprocesser som syftar både till att skapa mervärde för organisationen samt även ge individuell utveckling och bygger på evidens och beprövad erfarenhet.
Vi fokuserar på Ledningsgruppsutveckling, Chef o ledarutveckling, Teambuilding samt Stress & krishantering.

Vi kombinerar det lilla företagets flexibilitet med den stora organisationens resurser genom vårt eget nätverk samt medlemskap i andra nätverk.

Viktiga ledord för oss är Engagemang, Kompetens och Omtanke, EKO. Vårt arbetssätt skapar eko i organisationen och effekterna dröjer sig kvar.  Läs mer Om oss >>

För att lätt komma i kontakt med oss fyll i vårt kontaktformulär här>>

 "För att kunna leda andra måste du kunna leda dig själv"

Ledningsgrupps-utveckling

Vi arbetar verksamhetsnära där lednings-gruppens strategiska utmaningar och utvecklingsområden står i fokus,
Läs mer >>

 

Chef och ledar-
skaps utveckling

Det övergripande syftet med chef- och ledarutveckling är att stärka deltagaren i hans eller hennes roll som chef och ledare.
Läs mer >>

 

Teambuilding
 

Teambuilding genomförs för att skapa effektiva grupper där medarbetarskapet i gruppen ska belysas från olika håll och gruppens uppgifter klarläggas.
Läs mer >>

Stress och kris- hantering

Här skapar vi förståelse och kunskap i hur organisationen kan agera professionellt före under och efter svåra händelser.
Läs mer >>