Ledarutveckling

Hur står det till med
ledarskapet hos er?

Har du känt en känsla av oreda och osäkerhet bland dina ledare? Är det som att varje ledare tycks styra sitt eget skepp? Denna situation kan skapa förvirring och frustration, och i värsta fall leda till ineffektivitet och konflikter. Genom ledarutveckling strävar vi efter att skapa enighet kring ledarskapet i organisationen samtidigt som varje ledare ges ökad trygghet, tydligare mandat och handlingsutrymme.

Vi utvecklar dina ledare

Utmaningen i ett splittrat ledarskap beror ofta på osäkerhet och rädsla. Vi strävar efter att ge deltagarna fördjupad självinsikt genom reflektion, coaching och feedback. Med väl beprövade metoder och teorier ger vi dina ledare möjlighet att utveckla ett tryggt, tydligt och välgrundat ledarskap som också är i harmoni med organisationens värderingar.

Tydlig kommunikation

Ökad förståelse för och tydlighet i er kommunikation minskar utrymmet för tolkningar och antaganden.

Bättre konflikthantering

Ökad förmåga att hantera konflikter så att du och dina kollegor kan fokusera på resultat.

Psykologisk trygghet

Kunskap och verktyg för att hålla högt i tak med en lärande approach - att det är tillåtet att göra fel.

Utveckling skapar förändring

Genom vår ledarutveckling skapar vi förändring som genomsyrar hela organisationen. Vår process leder till ökad medvetenhet, tydligare kommunikation och minskade konflikter. Det här främjar också psykologisk trygghet och ett tillåtande klimat för lärande och utveckling. Det ska vara tydligt vad mina uppgifter är, men det ska också vara tillåtet att göra fel.

"Gott omdöme får man
av dåliga erfarenheter"

Utvalt case

Detta program har sedan starten 2021 blivit ett av de mest uppskattade ledarprogrammen som organisationen erbjuder

Weivat har levererat olika typer av ledarutvecklingsuppdrag till ett av Sveriges största industriföretag sedan 2004. I samband med pandemin fick vi ställa in alla planerade uppdrag och i början av 2021 fick vi förfrågan om att designa ett digitalt ledarutvecklingsprogram.

Vi designade ett upplägg som genomförs 100% digitalt och som är totalt 5 dagar långt. Detta program har sedan starten 2021 blivit ett av de mest uppskattade ledarprogrammen som organisationen erbjuder sina anställda och vi har genomfört knappt 100 program sedan starten. Under 2023 blev vi upphandlade som ”Global Supplier” åt organisationen.

I detta program är 12 konsulter engagerade och vi kommer från hösten 2024 kunna genomföra detta program på svenska, engelska, kinesiska, tyska och portugisiska.

Programmet har genom utvärdering från deltagarna fått ett snitt-NPS på cirka 70.

Genom att genomföra detta uppskattade ledarprogram digitalt sparar organisationen flera miljoner kronor varje år i minskade konferenskostnader, de minskar sitt klimatavtryck med färre resor och kan erbjuda samma program worldwide.

Kontakta oss

Har du frågor eller är intresserad av att samarbeta?
Hör gärna av dig.