Teambuilding

Stärk ditt team och
bli mer effektiv

Hur kan du och din arbetsgrupp bli ett mer effektivt och sammansvetsat team? Genom att arbeta tillsammans som ett team, och inte som en grupp, stärker ni ert gemensamma arbete och blir mer effektiva i att lösa era arbetsuppgifter. Med oss får ni stöd i att skapa samsyn kring teamets mål, tydliggöra teamets olika roller och stärka tilliten till varandra.

Därför är teambuildning en bra insats

Det finns många anledningar att arbeta tillsammans som ett team. När vi arbetar tillsammans lär vi känna varandras styrkor och utmaningar och kan förtydliga ansvarsområden och befogenheter, vilket ökar produktivitet och effektivitet. Vi stöttar er i att hitta ett arbetssätt som gynnar utvecklingen av effektiva team och organisationens resultat.

Organiserade team är effektiva team

Det är sant. I ett team som har tydliga mål och en stark tillit till varandra kan ni arbeta mer organiserat och effektivt. Vi transformerar dina grupper till effektiva team med resultat som effektivare kommunikation, stärkta roller och tydliga ansvar. Inte minst skapar ni en mer harmonisk arbetskultur som främjar produktivitet och välmående.

Ökad effektivitet

Ett team med tydligt definierade roller, ansvar och mål ger ett effektivare och roligare samarbete.

Samhörighet

Laget framför jaget - ni arbetar tillsammans mot gemensamma mål där samarbete prioriteras.

Du lär känna kollegorna

Ett team som känner till varandras styrkor och svagheter kan effektivare arbeta och stötta varandra.

Utvalt case

Efter vår teamutveckling vågade vi beröra ämnen som vi tidigare undvikit.

Vi hade under en längre tid befunnit oss i en låst situation där vi som grupp inte kom framåt på ett tillfredsställande sätt. Pandemin satte sina spår, vi blev helt digitala och träffades inte längre på arbetsplatsen. Detta skapade osäkerhet, förvirring och slitningar. Det var otydligt vart vi skulle och vilka som ville vara med på resan. Vi insåg att vi behövde hjälp utifrån för att komma vidare.

Med Weivats hjälp tog vi oss tid att stanna upp tillsammans och vara i obekväma frågor. Vi jobbade oss igenom skaven, lyssnade på varandra och gav alla tid att dela med sig av sina tankar. Till slut var vi överens och fick en gemensam bild att jobba utifrån. Efter vår teamutveckling vågade vi beröra ämnen som vi tidigare undvikit.

Att få en konsult med ett externt perspektiv var värdefullt för vår grupp. Upplägget med djupintervjuer, coaching av mig som chef, teaminterventioner och uppföljningssamtal kändes proffsigt och seriöst. Vi upplevde att Weivat satte människan i fokus och hade en stark vilja att leverera kvalité. Konsulten var lyhörd, förstod våra behov och guidade oss på ett bra sätt. Vi är mycket nöjda med samarbetet.

HR-chef inom transportlösningar

Kontakta oss

Har du frågor eller är intresserad av att samarbeta?
Hör gärna av dig.