Ledningsgrupputveckling

Har ni rätt fokus i ledningsgruppen?

Många ledningsgrupper kämpar med ett för stort operativt fokus, silotänkande mellan medlemmar och icke-konstruktiva konflikter. Med hjälp av ledningsgruppsutveckling ger vi er kunskapen och verktygen för att ni som ledningsgrupp ska kunna arbeta utifrån samsyn, konstruktiv opposition, ökad förståelse av rollen som ledningsgruppsmedlem och utvecklandet av mötesstrukturer som ger energi och resultat.

Varför ska du arbeta med ledningsgruppsutveckling?

Vår utgångspunkt är att en väl sammansvetsad och effektiv ledningsgrupp präglas av att medlemmarna har hög tillit till varandra, engagerar sig i konfliktfyllda frågor, har ett starkt commitment kring beslut och håller sig själva och varandra ansvariga för att nå de övergripande målen.

Ett gemensamt ledarskap ger
ökade förutsättningar

När alla inom ledningsgruppen förstår varför ni finns, vilka gemensamma mål ni har och hur ni gemensamt hanterar konflikter och förändringar skapar ni en långsiktig hållbarhet. Dels genom ökad förståelse för verksamhet och ansvar, men också genom ökad trygghet eftersom det finns en tydlighet i arbetsrollerna. Det skapar inte bara meningsfullhet – det ger alla en extra dos av motivation som både ledningsgruppen, medarbetaren och resultatet gynnas av.

Ökad samsyn

Ni får en ökad samsyn i viktiga frågor, hur ledarskapet ska utövas och vad organisationen står för.

Stärkt identitet

Med en förståelse för varför ni finns och vilka värderingar ni representerar får ni en starkare vi-känsla.

Långsiktig hållbarhet

Ni får kunskap och verktyg för att leda och hantera konflikter och förändringar i organisationen.

Möten

Vi hjälper till att skapa en spänstig möteskultur. Där det finns tid att hantera operativa frågor men framför allt skapar utrymme att arbeta med strategisk styrning.

Konceptet

The advantage

Weivat Group har, i samverkan med företag och konsulter, utvecklat konceptet ”The Advantage” rörande ledningsgruppsutveckling. Med hjälp av konceptet har vi metoder, verktyg och erfarenhet att stödja ledningsgrupper i att nå resultat.

Utvalt case

"Weivat visade snabbt att de ville hjälpa oss"

Innan vi började arbeta med Weivat var vi redan ett starkt team. Men även det som är riktigt bra kan bli bättre. Med struktur, gedigen erfarenhet och en stark koppling till verksamhet och affär tog Weivat oss från en redan hög nivå till en ännu högre. Det var som att vi fick en nytändning. Varje steg var genomtänkt och kopplat till våra operativa behov såväl som våra långsiktiga mål. Det var inget flum, bara konkreta metoder och verktyg som vi direkt kunde implementera i vårt arbete. Vår tillit till varandra stärktes genom hela processen och vår säljprocess blev starkare, vilket ledde till ökad försäljning.

Weivat visade snabbt att de ville hjälpa oss genom att utgå från vår verklighet. De varvade riktiga case, stödda av forskning och evidens, och visade att de förstod våra utmaningar och behov. 

Personligen var jag imponerad av Björns coaching. För första gången förstod jag vad en coach innebär. Björn är en fantastisk lyssnare som hjälpte både mig och teamet att se saker från nya perspektiv och dra våra egna slutsatser, utan pekpinnar.

Om du vill ta ert team till nya höjder kan jag varmt rekommendera Weivat. Det är en investering som verkligen lönar sig.

Anna Storm, VD, Omegapoint

Kontakta oss

Har du frågor eller är intresserad av att samarbeta?
Hör gärna av dig.