Stress- och krishantering

Behöver din arbetsplats bli bättre på att hantera stress och kris?

Stress och kriser är vanliga utmaningar som kan påverka både individer, team och hela organisationer på många sätt. Genom att öka medvetenheten och lära er strategier för att arbeta med stress- och krishantering stärker ni er motståndskraft.

Utmaningar med stress och kriser

Det är inte ovanligt att en arbetsplats håller ett högt tempo, och utan tydliga roller, ansvar och förväntningar kan detta leda till ökad stress och utbrändhet. Vi är alla olika tåliga, men våra hjärnor är trots det känsliga för stress och slås gradvis ut över tid om vi inte får återhämtning. Det här kan leda till ogenomtänkta beslut, utmattning och ineffektivitet. Vi hanterar stress på olika sätt – därför är det viktigt att kunna läsa av signaler och agera i tid.

Profesionella verktyg

Vår utbildning ger dig tillgång till verktyg och metoder som ökar din förmåga att hantera svåra situationer och arbeta proaktivt för att motverka, stödja och fånga upp stressignaler i god tid.

Ökad medvetenhet

Genom att öka medvetenheten och kunskapen kring stress- och krishantering stärker ni er motståndskraft.

Anpassade insatser för ökad motståndskraft och balans

Eftersom vi alla hanterar stress och kriser på olika sätt, och har olika utmaningar, arbetar vi med individuellt anpassade stress- och krishanteringsprogram. Det övergripande syftet med denna typ av utbildning är att skapa förståelse för och kunskaper i hur organisationen kan agera professionellt före, under och efter svåra händelser. Utbildningarna anpassas till respektive organisation och kombinerar teori med praktikfall och övningar.

Utvalt case

"Det gav mig mängder med värdefulla verktyg för mina kommande uppdrag"

Krishanteringskursen på Öckerö Maritime Center, med Björn som kursledare, är en av mina bästa upplevelser och erfarenheter när det kommer till utbildningar inom mitt yrke men också för min personliga utveckling.

Björns både breda och djupa kunskaper och erfarenheter skapade tydliga insikter och gav mig mängder med värdefulla verktyg för mina kommande uppdrag både inom sjöfarten och i land.

Tankarna gick tillbaka till egna erfarenheter, och hur jag själv har hanterat mindre och större kriser i arbetslivet och i livet i stort. Kunskaper om stress, om hur olika vi människor reagerar och agerar när vi hamnar i utsatta situationer samt insikten om kraften i ett genomtänkt och medvetet krissamtal kommer jag att bära med mig vidare i livet.

Björns tydliga retorik, hans personliga engagemang och hans sätt att ibland utmana deltagarna lite tyckte jag mycket om.

Verklighetsförankring när den är som bäst!

Amanda Hessle, guide och värdeskapare på Värdskapsbyrån (med uppdrag åt bl a Strömma Turism & Sjöfart samt Havila Kystruten)

Kontakta oss

Har du frågor eller är intresserad av att samarbeta?
Hör gärna av dig.