Vi är Weivat Consulting Group AB

Weivat Consulting Group är mer än bara ett företag – vi är ett nätverk som tillsammans utgör en bred bas inom kompetensförsörjning för ledare, chefer, ledningsgrupper och team. Ett nätverk av specialistkompetenser under ett och samma tak.

Vi engagerar oss i dig - så att du kan engagera andra

När du arbetar med oss får du ett stöd, ett bollplank och en resurs som står vid er sida genom hela processen. Vi arbetar tillsammans för att förstå vad det är som skaver hos just er och anpassar vårt arbetssätt för att ni ska få de bästa möjligheterna att utvecklas i det ni behöver. Vi ställer frågor, öppnar upp och skapar självinsikter. Alla verktyg finns inom oss, och vi hjälper till att leta fram dem hos dig.

Vår lärfilosofi är upplevelsebaserad inlärning där strävan är att direkt kunna koppla lärandet till en personlig nivå. För att kunna leda andra i en organisation behöver du kunna leda dig själv.

WEIVAT

En resa genom 25 år

Weivat startade 1999 och har sedan dess vuxit stadigt. Bakom företaget står Björn Almgård. Weivat har sedan starten arbetat med chefer och ledare på olika nivåer och inom flera olika organisationer runt om i Sverige, i såväl offentlig som privat sektor.

Björn har ordet

Ambitionen med Weivat har aldrig varit att vi ska bestämma hur du och din organisation ska göra för att leda, utan att hjälpa er att hitta er egen potential och egna verktyg för att öka era förmågor.

Björn Almgård
Grundare av Weivat Consulting Group AB