Case

Tidigare uppdrag

Här hittar du ett urval av tidigare uppdrag. Här redovisar vi vilka problem som organisationer har haft, vilka förändringar de har behövt möta och hur vi har stöttat och hjälp dessa.

CASE INOM LEDNINGSGRUPPUTVECKLING

"Weivat visade snabbt att de ville hjälpa oss"

Innan vi började arbeta med Weivat var vi redan ett starkt team. Men även det som är riktigt bra kan bli bättre. Med struktur, gedigen erfarenhet och en stark koppling till verksamhet och affär tog Weivat oss från en redan hög nivå till en ännu högre. Det var som att vi fick en nytändning. Varje steg var genomtänkt och kopplat till våra operativa behov såväl som våra långsiktiga mål. Det var inget flum, bara konkreta metoder och verktyg som vi direkt kunde implementera i vårt arbete. Vår tillit till varandra stärktes genom hela processen och vår säljprocess blev starkare, vilket ledde till ökad försäljning.

Weivat visade snabbt att de ville hjälpa oss genom att utgå från vår verklighet. De varvade riktiga case, stödda av forskning och evidens, och visade att de förstod våra utmaningar och behov. 

Personligen var jag imponerad av Björns coaching. För första gången förstod jag vad en coach innebär. Björn är en fantastisk lyssnare som hjälpte både mig och teamet att se saker från nya perspektiv och dra våra egna slutsatser, utan pekpinnar.

Om du vill ta ert team till nya höjder kan jag varmt rekommendera Weivat. Det är en investering som verkligen lönar sig.

Anna Storm, VD, Omegapoint

CASE INOM LEDARUTVECKLING

"Detta program har sedan starten 2021 blivit ett av de mest uppskattade ledarprogrammen"

Weivat har levererat olika typer av ledarutvecklingsuppdrag till ett av Sveriges största industriföretag sedan 2004. I samband med pandemin fick vi ställa in alla planerade uppdrag och i början av 2021 fick vi förfrågan om att designa ett digitalt ledarutvecklingsprogram.

Vi designade ett upplägg som genomförs 100% digitalt och som är totalt 5 dagar långt. Detta program har sedan starten 2021 blivit ett av de mest uppskattade ledarprogrammen som organisationen erbjuder sina anställda och vi har genomfört knappt 100 program sedan starten. Under 2023 blev vi upphandlade som ”Global Supplier” åt organisationen.

I detta program är 12 konsulter engagerade och vi kommer från hösten 2024 kunna genomföra detta program på svenska, engelska, kinesiska, tyska och portugisiska.

Programmet har genom utvärdering från deltagarna fått ett snitt-NPS på cirka 70.

Genom att genomföra detta uppskattade ledarprogram digitalt sparar organisationen flera miljoner kronor varje år i minskade konferenskostnader, de minskar sitt klimatavtryck med färre resor och kan erbjuda samma program worldwide.

CASE INOM STRESS- OCH KRISHANTERING

"Det gav mig mängder med värdefulla verktyg för mina kommande uppdrag"

Krishanteringskursen på Öckerö Maritime Center, med Björn som kursledare, är en av mina bästa upplevelser och erfarenheter när det kommer till utbildningar inom mitt yrke men också för min personliga utveckling.

Björns både breda och djupa kunskaper och erfarenheter skapade tydliga insikter och gav mig mängder med värdefulla verktyg för mina kommande uppdrag både inom sjöfarten och i land.

Tankarna gick tillbaka till egna erfarenheter, och hur jag själv har hanterat mindre och större kriser i arbetslivet och i livet i stort. Kunskaper om stress, om hur olika vi människor reagerar och agerar när vi hamnar i utsatta situationer samt insikten om kraften i ett genomtänkt och medvetet krissamtal kommer jag att bära med mig vidare i livet.

Björns tydliga retorik, hans personliga engagemang och hans sätt att ibland utmana deltagarna lite tyckte jag mycket om.

Verklighetsförankring när den är som bäst!

Amanda Hessle, guide och värdeskapare på Värdskapsbyrån (med uppdrag åt bl a Strömma Turism & Sjöfart samt Havila Kystruten)

CASE INOM TEAMBUILDING

Efter vår teamutveckling vågade vi beröra ämnen som vi tidigare undvikit.

Vi hade under en längre tid befunnit oss i en låst situation där vi som grupp inte kom framåt på ett tillfredsställande sätt. Pandemin satte sina spår, vi blev helt digitala och träffades inte längre på arbetsplatsen. Detta skapade osäkerhet, förvirring och slitningar. Det var otydligt vart vi skulle och vilka som ville vara med på resan. Vi insåg att vi behövde hjälp utifrån för att komma vidare.

Med Weivats hjälp tog vi oss tid att stanna upp tillsammans och vara i obekväma frågor. Vi jobbade oss igenom skaven, lyssnade på varandra och gav alla tid att dela med sig av sina tankar. Till slut var vi överens och fick en gemensam bild att jobba utifrån. Efter vår teamutveckling vågade vi beröra ämnen som vi tidigare undvikit.

Att få en konsult med ett externt perspektiv var värdefullt för vår grupp. Upplägget med djupintervjuer, coaching av mig som chef, teaminterventioner och uppföljningssamtal kändes proffsigt och seriöst. Vi upplevde att Weivat satte människan i fokus och hade en stark vilja att leverera kvalité. Konsulten var lyhörd, förstod våra behov och guidade oss på ett bra sätt. Vi är mycket nöjda med samarbetet.

HR-chef inom transportlösningar