Weivat_webblogo

Chef och ledarskapsutveckling

Det övergripande syftet med chef- och ledarutveckling är att stärka deltagaren i hans eller hennes roll som chef och ledare.

Vi strävar efter att ge deltagarna fördjupad självinsikt genom reflektion, coaching och feedback. Med ett antal väl beprövade metoder och teorier får även deltagarna möjlighet att utveckla ett tryggt, tydligt och välgrundat ledarskap.

Med en god självinsikt följer även förmågan att förstå andra samt också en tydlig förståelse för hur mitt sätt att leda påverkar mina medarbetare. För att kunna leda andra i en organisation behöver du kunna leda dig själv. Innehållet i utvecklingsprogrammen skapas från den dialog som Weivat  Group har med uppdragsgivaren och bygger på evidens och beprövad erfarenhet.

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i vårt kontaktformulär här >>