Weivat_webblogo

Ledningsgruppsutveckling

Weivat Consulting Group arbetar verksamhetsnära där ledningsgruppens strategiska utmaningar och utvecklingsområden står i fokus, runt dessa bygger vi metoder där vi ansvarar för processen som underlättar för gruppen att nå sina mål med hög kvalitet.

Vår utgångspunkt är att en väl sammansvetsad och effektiv ledningsgrupp präglas av att medlemmarna har hög tillit till varandra, engagerar sig i konfliktfyllda frågor, har ett starkt commitment kring beslut och håller sig själva och varandra ansvariga för att nå de övergripande målen.

Weivat Group har, i samverkan med företag och konsulter, utvecklat ett koncept ”The Advantage” rörande LG-utveckling. Med hjälp av vårt koncept ”The Advantage” har vi metoder, verktyg och erfarenhet att stödja ledningsgrupper i att nå resultat!

Vill du att vi kontaktar dig? Fyll i vårt kontaktformulär här >>